Veelgestelde vragen
Denker of Doener?

Veelgestelde vragen

Wat is PersonalMapping™?

Wij kennen de uitdrukking 'iets in kaart brengen'. Een kaart of plattegrond zegt iets over waar we ons bevinden. Een PersonalMap geeft op een cartografische manier informatie over jouw gedragsstijl, hoe anderen jou zien en toont ook jouw 'valkuilen'.

Wat is de Wereld van Verschil?

Er zijn vier soorten basisgedrag: extravert, introvert, mensgericht en taakgericht.
Iedereen heeft in verschillende mate iets van deze vier elementen in zich.
Daarnaast onderscheiden we ook vier soorten van persoonlijkheid:

  1. De dynamische persoonlijkheid
  2. De invloedrijke persoonlijkheid
  3. De stabiele persoonlijkheid
  4. De consciëntieuze persoonlijkheid

Deze vier basisstijlen zijn vervolgens weer onderverdeeld in vier specifiekere gebieden. In totaal zijn er dus 16 landschappen van gedragsstijlen die samen De Wereld van Verschil vormen.
Voor alle duidelijkheid, jouw stijl wordt dus weergegeven in één van de 16 kaarten.

Aan de hand van 24 vragen ontvang jij jouw PersonalMap waarin alle namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën, betrekking hebben op jouw specifieke gedrag. Je brengt daarmee jezelf dus – letterlijk - in kaart!

Belangrijk!
Mensen zijn unieke wezens. Ook al lijken we soms op elkaar, gelukkig we zijn natuurlijk toch allemaal verschillend.
Met PersonalMapping wordt alleen jouw gedragsstijl getoond. Natuurlijk kunnen ook zaken als vaardigheden, intelligentie of bijvoorbeeld emoties worden gemeten. Het is juist de combinatie van al deze dingen, maar ook bijvoorbeeld je achtergrond, ervaring of leeftijd, die ons van elkaar onderscheidt.
Het leuke van gedragsstijl is echter dat je daarmee in de alledaagse omgang met anderen, direct mee te maken hebt.
De ene gedragsstijl is niet beter dan de andere en een gedragsstijl is ook geen prestatie of iets waar je trots op hoeft te zijn.

Wat heb je aan PersonalMapping?

PersonalMapping verklaart op basis van gedragsstijlen, waarom wij verschillend zijn van elkaar. Je leert conflictsituaties herkennen en voorkomen, je gaat plezieriger met elkaar om waardoor er een betere (werk)sfeer ontstaat.

Hoe moet je jouw PersonalMap lezen en interpreteren?

Op iedere kaart staan altijd vier gebieden die antwoord geven op de volgende vragen:

• Hoe ziet het landschap van jouw karakter eruit?
• Hoe zien anderen jou?
• Wat zijn jouw valkuilen?
• Hoe zie jij jezelf?

Het landschap van jouw karakter

Dit landschap laat jouw gedragsstijl zien. Alle namen hebben specifiek betrekking op hoe jij je gedraagt. Het zijn kernwoorden waarvan de betekenis voor zich spreekt. Bijvoorbeeld de stad ´Gedrevenheid´ of het dorpje ´Probleemoplosser´.

Hoe zien anderen jou?

In jouw kaart staat ook een gebied "Hoe anderen het zien en ervaren''. Interessant om te weten!
De begrippen die je in dit gebied tegenkomt, geven weer hoe bijvoorbeeld jouw familie, vrienden of collega's - jou kunnen ervaren. Sommige woorden zul je zeker herkennen, andere zullen je misschien een beetje verrassen. Dat kan prettig zijn, of juist minder prettig, maar het is altijd leerzaam! Want je zult dankzij dit landschap beter begrijpen waarom mensen 'altijd zo' op jou reageren.

Wat zijn jouw valkuilen?

In deze regio liggen steden die betrekking hebben op gedrag dat jij soms vertoont en waar jij zelf last van kan hebben. We noemen dat ook wel "ineffectief gedrag"
Denk bijvoorbeeld aan ''te snel reageren''. Hoe spontaan dat ook kan overkomen, soms is het gewoon verstandiger om eerst even na te denken voor je wat zegt!
De namen van de blauw gekleurde stadjes zijn ''persoonlijke adviezen'' hoe met jouw valkuilen om te gaan. Zoals 'Wees wat makkelijker' of 'Tel tot Tien'.

'Mijn Stad'
Op het eiland 'Zelfbeeld' ligt de hoofdstad van jouw PersonalMap: 'Mijn Stad' die rechtsboven in jouw kaart is afgebeeld. De straatnamen zijn een nog gedetailleerdere afspiegeling van jouw alledaagse doen en laten.

Kan mijn gedragsstijl eigenlijk veranderen?

Nee, niet echt. Vanaf je 17e of 18e jaar ligt je stijl eigenlijk vast. Maar het is wel zo dat, nu je weet wat jouw gedragsstijl is, je rekening met een aantal dingen kunt houden. Daardoor lijkt het alsnog je gedragsstijl in de loop van de jaren verandert.

Vanaf welke leeftijd kan je een PersonalMap maken?

Wanneer je 17 of ouder bent, is de uitkomst van jouw PersonalMap betrouwbaar. Wanneer je jonger bent, bijvoorbeeld 14 jaar, dan kan alleen met zekerheid worden vastgesteld wat jouw hoofdstijl is; dynamisch, invloedrijk, stabiel of consciëntieus.

Hoe betrouwbaar is mijn PersonalMap?

De uitkomst van jouw gedragsstijl op basis van de vragenlijst die je hebt beantwoord is gevalideerd. Dat wil zeggen op basis van statistisch onderzoek betrouwbaar waarbij een minimaal percentage van 85% correct is.

Ik heb dezelfde gedragsstijl als mijn collega, maar toch zijn we heel verschillend. Hoe kan dat?
Als eerder uitgelegd, mensen zijn unieke wezens. Competenties, interesses, normen en waarden, achtergrond of intelligentie spelen daarbij een rol. Je collega kan dus anders zijn, toch zal hij of zij in essentie vergelijkbaar gedrag en reacties vertonen.

Waarop is PersonalMapping gebaseerd?

PersonalMapping is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC – systeem. Marston baseerde zich daarbij onder andere op de archetypes van Carl Jung.

Ik herken niet alles in mijn PersonalMap. Hoe komt dat?

Wanneer jij jezelf totaal niet herkent in jouw PersonalMap, kan dat komen omdat je de vragenlijst niet geconcentreerd hebt beantwoord of dat je werd afgeleid. Je zou het dan over een tijdje eens opnieuw moeten proberen. In principe moet je 85% van alle woorden en begrippen in jouw PersonalMap herkennen.

Volgens mij ben ik juist extravert, maar de PersonalMap zegt dat ik introvert ben. Hoe kan dat?

Wanneer iemand introvert is, dus wat gesloten bijvoorbeeld, maar in een voor hem of haar vertrouwde omgeving zit, kan diegene toch extravert overkomen. De vraag is altijd hoe jij je opstelt in een voor jou onbekende of nieuwe omgeving. Mocht dat afwachtend zijn, dan ben je in principe wat jouw hoofdstijl betreft introvert.

Hoe kan ik er achter komen wat iemands gedragsstijl is?

Eigenlijk is dat heel simpel. Het gaat om de vraag of iemand introvert is of extravert.
Dit kan je vrij snel aan iemand zien of merken en dat bepaalt hoe je de ander moet benaderen.
- Introverte mensen zijn bedachtzaam, bescheiden, formeel en willen weten waar ze aan toe zijn. Doe dan ook rustig, geef ze de tijd en benader hen wat formeel. Dat stellen deze mensen op prijs.
- Extraverte mensen, die dus snel en impulsief zijn en soms zelfs een beetje brutaal, geldt dat ze juist heel direct en to the point benadert willen worden. Dus val ze niet lastig met details en toon je enthousiasme! Dat wordt gewaardeerd

Meer weten over PeronalMapping?

Wil jij meer weten over PersonalMapping, dieper ingaan op jouw gedragsstijl of een 'TeamMapping'™ met al jouw collega's maken? Neem dan contact met ons op:

  • Telefoonnummer Leden: 036 - 535 85 95
  • Telefoonnummer Niet-leden: 0900 - 239 10 00 (€0,50 per minuut).